Viorel Ilie, fostul primar al Municipiului Moinești - actualmente senator și lider al Grupul Parlamentar al Alianței Liberalilor și Democraților din Senatul României, propune modificarea prevederilor Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, în sensul revenirii la situația anterioară adoptării OUG 63/2010.

Informația a apărut într-un comunicat de presă publicat de agenția națională de știri Agerpres. Redăm mai jos comunicatul în întregime.

Grupul Parlamentar al partidului Alianța Liberalilor și Democraților Senat

Comunicat ALDE privind Legea 273/2006 a finanțelor publice locale actualizată în sensul revenirii la situația anterioară adoptării OUG 63/2010.

Consolidarea unei dezvoltări sustenabile a comunităților locale reprezintă unul dintre obiectivele asumate în cadrul

Programului comun de guvernare PSD — ALDE 2017 — 2020, validate de votul românilor la alegerile din decembrie 2016.

Printre direcțiile de acțiune ce trebuie urmate în vederea îndeplinirii acestui obiectiv se numără încurajarea mediului de afaceri, dar și a administrațiilor publice locale să dezvolte cât mai multe proiecte utile societății.

Guvernarea PSD — ALDE a făcut deja pași fermi în această direcție, în sensul adoptării OUG 2/2017 privind majorarea salariilor pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar, al căror scop este acela de a atrage și menține un personal calificat în administrația publică locală, care să poată asigura servicii de calitate cetățenilor.

Pentru a dezvolta proiecte, cât și pentru a asigura finanțarea celorlalte cheltuieli de funcționare, comunitățile locale au nevoie de fonduri. În acest sens Grupul Parlamentar al Alianței Liberalilor și Democraților din Senatul României prin liderul de grup, senator Ilie Viorel, care a activat el însuși, în funcția de primar al Municipiului Moinești, și cunoscând dificultățile pe care le are fiecare ordonator de credit la întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, propune modificarea prevederilor Legii 273/2006 a finanțelor publice locale, în sensul revenirii la situația anterioară adoptării OUG 63/2010.

Astfel, modificările vizează alocarea impozitului pe venit, a impozitului pe profit si a cotei de TVA, încasat de fiecare unitate administrativ-teritorială după cum urmează:

  • 47% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, față de 41,75% cât este în prezent;
  • 13% (față de 11,25% în prezent) la bugetul local al județului;
  • 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale a finanțelor publice județene la trezoreria municipiului reședință de județ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, precum și a bugetului local al județului, față de 18,5% în prezent.

Solicităm sprijinul tuturor grupurilor parlamentare, având în vedere impactul pozitiv asupra tuturor bugetelor comunale, orășenești, municipale și județene din România.

Cu considerație,

Lider grup parlamentar al partidului Alianța Liberalilor și Democraților Senat

Senator Viorel Ilie

Moinesteanul.ro

TPL_BACKTOTOP

Folosim cookie-urile pentru a îmbunătăți experiența dvs. pe acest site. Folosiți butonul pentru a vă exprima acordul privind folosirea acestora.